ÔSIEDLI


Kożdy potrzebuje swojigo miyjsca na ziymi. Ktoś kanś kieś pedzioł, że „Twoja chałpa może Ci zastōmpić cołki świat, ale cołki świat nie zastōmpi Ci chałpy”. Skuli tego też już przeszlo dziesiynć lot starōmy sie ô to, żeby Rybnik był coroz szumniyjszy. Odnowiōmy jedyn za drugim place i pobudōnki, jak dejmy na to tyn na Paruszowcu w kierym miała biura niegdysiejszo Huta Silesio, abo zabytkowy pobudōnek „Przemysłowo 13”. A sōm to yno nikiere z tych, kiere my wyszykowali na fiksōm fertik bez ôstatni 10 lot. Starōmy sie nie yno ô to, coby znojś ciekawe ôbiekty kiere sōm wert odnowiynio, ale mōmy też poszanowani do jejich otoczynio i historie. Dowōmy też przy tymu pozōr na to, coby kożdo, nawet nejdrobniyjszo rzecz była zrobiōno jak sie noleży.

Osiedli „Parkowo” w Rybniku to je kolejny projekt za kiery my sie wziyni. Przebudowali i wyrychtowali my jak sie noleży dwa pobudōnki, kiere sōm znane rybniczanōm jako downy hotel Rōndo. Wyglōndajōm teraz tak, choby były blank nowe, a to dziynka tymu, że uznali my se, że zostawiymy z nich yno to, co je rychtyk zdrowe. Wszystko inksze, wszelajaki instalacyje, izolacyje, ôcieplynia, deki, grōnta, dźwiyrze i ôkna som zrobiōne od nowa. Żeby cołki osiedli wyglōndało piyknie, ôbstarali my sie ô to, żeby dookoła było dużo zielyni. Po cimoku też nie trza sie boć, bo wszyndy som światła, na auta czekajom parkingi i garaże, a wszystko po to, żeby ci kierzi sie tu przikludzōm, jak i ci kierzi miyszkajōm po blisku, mieli wszelajaki wygody.

W KIERYM MIYJSCU TO JE

JE TO JEDINO TAKO INWESTYCYJO W SAMYM POJSZCZODKU RYBNIKA

Kto tukej zamiyszko, bydzie mioł wszyndy blisko!


DOJEDZIECIE BEZ ŻODNEJ KŌMEDYJE

Na rynek, do tyjatru, do centrōw kultury, na targowisko i do parku na Kozi Gōry.
14 minut szpacyrym pójdziecie i na rybnickim rynku się nojdziecie. A tam już wszystko pod rynkom: szkoły, sklepy, galeryje handlowe i roztomańte werksztele usługowe, w kierych jak se co ôbsztelujecie, to roz dwa bydziecie mieli gotowe.

DOOKOŁA PARK

Jak zaś kto od miejskigo butlu woli trocha ciszy wele siebie, to niech idzie do parku, tam bydzie mioł spokój choby w niebie. Stare dymby, buki i jasiynie kiere już po przeszło sto rokōw majōm, nie yno ciyń, nerwom ukojyni, ale też lepszy luft niż kaj indzi plucom dowajōm.

Jeżeli kto kaj dalij musi rajzować, to poraset metrōw od Osiedlo Parkowo jest Obwodnica Połedniowo, kiero jeżdżoncych po ni autami ludzi, do wszystkich ważnych drōg i wynzłōw drōgowych zakludzi.

BLISKO NA AUTOBUS I NA BANA

A jak cugiym rajzować chcecie, to na banhow za 9 minut piechty zōndziecie. Wolicie miejski autobusy? To na najbliższy przistanek mocie szłapcugiym 3 minuty.

POMIYSZKANIA


Krōm tego, że nasze pomiyszkania sōm odpicowane i wygodne, to sōm ku tymu bardzo bezpieczne a to skuli tego, że ni ma w nich gazu. Som za to instalacyje kiere wyciōngajōm dym i inkszy wszelajaki zużyty luft, a w razie nie dej Boże czego, momy też automatyczne systemy ewakuacyjne.

Na Osiedlu Parkowo jest 69 pomiyszkań o roztomańtym metrażu: od 32 m2 do ponad 100 m2. Wszystki dobrze rozplanowane. Te od wschodnij strōny majōm za ôknami widok na park, a te od zachodnij widok na miasto.

Mōmy do wyboru pomiyszkania we standardzie:

  • deweloperskim,
  • deweloperskim plus (w kierych już je gotowy zol),
  • pomiyszkania gotowe, yno sie wkludzić i czopka powiysić.
KLOTKA A
numer
pomiyszkanio
sztokwiela
izbōw
jak wielki je
pomiyszkani
cechywiela
kosztuje
       status       cechunek
1parter229.68 m2SPRZEDANEWEŹ
2parter230.95 m2SPRZEDANEWEŹ
3parter131.14 m2SPRZEDANEWEŹ
4parter131.59 m2SPRZEDANEWEŹ
5parter372.25 m2dostympneWEŹ
61 piętro248.21 m2dostympneWEŹ
71 piętro361.91 m2SPRZEDANEWEŹ
81 piętro248.01 m2247000dostympneWEŹ
91 piętro135.4 m2182000dostympneWEŹ
102 piętro248.43 m2249000dostympneWEŹ
112 piętro363.26 m2dostympneWEŹ
122 piętro247.62 m2245000dostympneWEŹ
132 piętro136.45 m2187000dostympneWEŹ
143 piętro232.15 m2SPRZEDANEWEŹ
153 piętro231.82 m2SPRZEDANEWEŹ
163 piętro131.79 m2164000dostympneWEŹ
173 i 4 piętro377.71 m2SPRZEDANEWEŹ
183 piętro373.5 m2377000dostympneWEŹ
KLOTKA B
numer
pomiyszkanio
sztokwiela
izbōw
jak wielki je
pomiyszkani
cechywiela
kosztuje
       status       cechunek
19parter249.78 m2SPRZEDANEWEŹ
20parter246.31 m2SPRZEDANEWEŹ
21parter136.16 m2186000dostympneWEŹ
22parter247.15 m2SPRZEDANEWEŹ
231 piętro249.21 m2SPRZEDANEWEŹ
241 piętro245.15 m2SPRZEDANEWEŹ
251 piętro135.61 m2179000dostympneWEŹ
261 piętro246.64 m2234000dostympneWEŹ
272 piętro250.28 m2252000dostympneWEŹ
282 piętro247.23 m2SPRZEDANEWEŹ
292 piętro136.8 m2SPRZEDANEWEŹ
302 piętro247.72 m2239000dostympneWEŹ
313 i 4 piętro496.03 m2519000dostympneWEŹ
323 piętro247.06 m2236000dostympneWEŹ
333 piętro135.69 m2SPRZEDANEWEŹ
343 piętro246.45 m2234000dostympneWEŹ
KLOTKA C
numer
pomiyszkanio
sztokwiela
izbōw
jak wielki je
pomiyszkani
cechywiela
kosztuje
       status       cechunek
35parter249.74 m2SPRZEDANEWEŹ
36parter245.37 m2dostympneWEŹ
37parter136.71 m2dostympneWEŹ
38parter246.69 m2dostympneWEŹ
391 piętro250.94 m2SPRZEDANEWEŹ
401 piętro245.86 m2dostympneWEŹ
411 piętro135.41 m2SPRZEDANEWEŹ
421 piętro245.92 m2dostympneWEŹ
432 piętro251.03 m2dostympneWEŹ
442 piętro245.65 m2dostympneWEŹ
452 piętro136.18 m2SPRZEDANEWEŹ
462 piętro247.29 m2dostympneWEŹ
473 i 4 piętro496.55 m2dostympneWEŹ
483 piętro246.05 m2dostympneWEŹ
493 piętro136.29 m2dostympneWEŹ
503 piętro246.73 m2SPRZEDANEWEŹ